Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả

Màu đá: trắng vàng nhạt Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Công dụng: Lát sân,…
Màu đá: ngẫu nhiên Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Công dụng: Lát sân, lát…
Màu đá:vàng, đen, trắng... Kích thước: 2-3cm Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Công dụng: Lát sân, lát lối…
Mầu đá: Đa dạng Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=18kg Công dụng: trang trí tiểu…
Màu đá: trắng Kích thước: Đa dạng Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=18kg Công dụng: Dùng để trang trí…
Màu đá: Xanh ghi Kích thước: Đa dạng Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=18kg Công dụng: Dùng để trang…
Màu đá: vàng nhạt Kích thước: Đa dạng Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=18kg Công dụng: Dùng để trang…
Màu đá: ngẫu nhiên Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Công dụng: Lát sân, lát…
Màu đá: vàng Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Công dụng: Lát sân, lát lối…
Màu đá: trắng vàng nhạt Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Công dụng: Lát sân,…
Màu đá: đen Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: đóng theo bao, 1 bao=20kg Giá thành: Liên hệ hotline: 0977…
Màu đá: đen Kích thước: Ngẫu nhiên Số lượng: Đóng theo bao - 1 bao= 20kg Công dụng: Dùng để…

0356.056.518