Hiển thị một kết quả duy nhất

Mô tả gạch INAX 255/VIZ Mã sản phẩm: Gạch trang trí INAX 255/VIZ Kích thước vỉ: 300x300mm Kích thước gạch : 95x45mm… 670.000
Mô tả gạch INAX 40B/CK Mã sản phẩm: Gạch trang trí INAX 255/SLC Kích thước vỉ: 300x300mm Kích thước gạch :… 916.000
Mô tả gạch INAX 40B/CK Mã sản phẩm: Gạch trang trí INAX 40B/CK Kích thước vỉ: 238x300mm Kích thước gạch : 235X40mm… 1.943.000
Mô tả gạch INAX 1525/EAC -Loại : -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm…
Mô tả gạch INAX 355/VIZ -Loại : -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm… 710.000
Mô tả gạch INAX 255/PPC -Loại : -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 95x45 mm -Mã Sản Phẩm :… 650.000
Mô tả gạch INAX 40B/SLT - Kết hợp giữa 2 dòng gạch - Chất màu được phối trộn bên trong… 1.086.000
Mô tả gạch INAX 40B/RB - Công nghệ chân gạch đuôi cá - Chất màu được phối trộn bên trong… 1.379.000
Mô tả gạch INAX 20B/STB Gạch trang trí INAX 20B/STB Model :20B/STB Kích thước vỉ: 296x276 Kích thước viên: 20x154mm… 950.000
Mô tả gạch INAX 20B/CRB Gạch trang trí INAX 20B/CRB Model :20B/CRB Kích thước vỉ: 296x276 Kích thước viên: 20x145mm… 926.000
Mô tả gạch INAX 20B/BB -Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm :… 976.000

0356.056.518